Służba BHP

SŁUŻBA BHP

W firmie w której zatrudnionych jest powyżej 10 osób i  pracownicy zaliczają się do III grupy zagrożenia wypadkowego oraz w każdej firmie zatrudniającej ponad 20 osób istnieje obowiązek powolania służby BHP.

Aby pełnić zadania slużby BHP potrzebne jest odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. 

Zatrudnienie specjalisty ds BHP  spoza zakładu pracy - czyli nas - jest najtańszym rozwiązaniem i zawsze skutecznym.

Wystawiamy faktury VAT i całość usług można wliczyć w koszty a VAT odliczyć.

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

- szkolenia bhp
- prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
- audyty stanu bhp
- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
- udział w ocenie ryzyka zawodowego
- opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
- udział w dochodzeniach powypadkowych
- prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
- reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
- inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

 


 

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem.


Każda firma ma swojego opiekuna z którym jest w stałym kontakcie.

Zapraszamy do współpracy firmy małe , średnie i duże.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności