Oferta

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 WYMAGANA W BUDYNKACH POWYŻEJ 1000 m3 OBJĘTOŚCI A DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH POWYŻEJ 1500 m3!

 

Ocena Ryzyka Zawodowego

Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach.

JEST ONA WYMAGANA ZGODNIE Z ART. 226 pkt. 1 KODEKSU PRACY


Stała obsługa firmy w zakresie BHP i PPOŻ

Wykonujemy zadania służby BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie umowy.

WYMAGANE W FIRMACH ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 20 OSÓB

 

Pakiet usług w ramach outsourcingu może zawierać:

- szkolenia BHP wstępne i okresowych

- okresowe przeglądy stanu BHP

- ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego

- pełną obsługę postępowań wypadkowych

- opracowywanie instrukcji BHP

- pomoc w doborze i zakupie ochrony indywidualnej

- wyznaczanie dróg ewakuacyjnych

- pomoc w realizacji wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy

- prowadzenie rejestrów wypadków

- zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowych przepisów prawnych i norm

 

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym budynku obejmujący:

- bieżące kontrole ilości i poprawności rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego

- kontrole stanu drożności i prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych

- nadzór i kontrola prawidłowości działania instalacji zabezpieczających obiekt

 

W ofercie także szkolenia online przez internet.

Nasze szkolenia oferujemy na terenie całej Polski, w szczególności na terenach miast Białobrzegi i Warszawa, jak również Częstochowa, Kielce, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań oraz Wrocław

                                                           


 


Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności