Analiza Stanu BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest

sporządzanie  co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Każda analiza stanu BHP w zakładzie pracy ma na celu nie tylko poprawę warunków BHP ale również powoduje wywiązanie się pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wywiązanie się z tych obowiązków nie będzie skutkowało możliwością nałożenia mandatu karnego na pracodawcę lub osoby kierujące pracownikami w przypadku kontroli organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności