Ocena Ryzyka Zawodowego

ryzyko zawodoweObowiązek wynikający z ustawy Kodeks Pracy 

Zatrudniając pracowników zobowiązani są Państwo do opracowania dla każdego stanowiska pracy oceny ryzyka zawodowego. Pełna ocena ryzyka zawodowego zawiera:

1. Przygotowanie do oceny stanowiska pracy:
- ustalenie wymagań ogólnych dla pomieszczenia,  stanowiska pracy i pracownika, identyfikacja zagrożeń stosownych środków ochrony.
2. Sporządzenie karty pomiaru ryzyka zawodowego:
- szacowanie sumarycznej kategorii ryzyka w zależności od spełnienia wymagań ogólnych i stosowanych środków ochrony,
- porównanie sumarycznej kategorii ryzyka ustalonej przez pracodawcę z kategorią ustaloną przez ekspertów (twórców metody).
3. Sporządzenie dokumentacji programu naprawczego:
- opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych,
- zapoznanie pracowników pracowników wynikami oceny,
- ustalenie daty następnej oceny.

 Ocena ryzyka zawodowego

   Nie jest procesem jednorazowym. Jej istota polega na cyklicznym powtarzaniu wszystkich etapów oceny, zawsze wtedy gdy:

    - tworzone są nowe stanowiska pracy;
    - stanowisko pracy ulega zmianie;
    - wprowadzono zmiany w organizacji pracy lub procesie technologicznym;
    - wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony;
    - okresowo co rok - 2 lata w zależności of poziomu określonego w niej ryzyka

Sporządzona dla was ocena będzie wykonana rzetelnie, z indywidualnym dostosowaniem do waszego stanowiska pracy oraz podpisana przez specjalistę ds BHP.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności