Szkolenia BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Images: business.jpgSzkolenia BHP okresowe

w formie e-learningu przeznaczone dla pracowników administracyjno - biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo - badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno - biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat. Szkolenie obejmuje siedem zagadnień oraz test końcowy.

 

 

 

 

 

Celem szkolenia jest:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami bhp
 • Postępowanie w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych

 


 

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno - biurowych i innych.

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

  • prawa i obowiązki pracowników,

  • obowiązki pracodawców,

  • przepisy dotyczące czasu pracy,

  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw pracownikom oraz za naruszenie przepisów BHP.

 2. Omówienie zagadnień związanych z obowiązkowymi szkoleniami BHP

 3. Profilaktyczna ochrona zdrowia, a w szczególności:

  • badania lekarskie,

  • ochrona pracy kobiet,

  • ochrona pracy młodocianych.

 4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

 5. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze w tym:

  • statystyki wypadków,

  • definicje i rodzaje wypadków,

  • postępowanie w razie wypadku,

  • choroby zawodowe,

  • świadczenia odszkodowawcze.

 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna

  • Zasady udzielania pierwszej pomocy

  • Jak się zachować w razie wypadku

  • Kolejność wykonywania działań w miejscu wypadku

 7. Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności