Szkolenia BHP okresowe dla kadry kierowniczej i pracodawcówImages: images.jpgSzkolenia BHP okresowe 

w formie e-learningu przeznaczone dla wszystkich pracodawców i osób, które zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a także kierują pracą pracowników. Pierwsze szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie okresowe BHP powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie obejmuje osiem zagadnień oraz test końcowy.

 

 

 

 

 

Celem szkolenia jest:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

 Program szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
  • prawa i obowiązki pracowników,
  • obowiązki pracodawców,
  • czas pracy,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw pracownikom oraz za naruszenie przepisów BHP.
 2. Szkolenia BHP
 3. Profilaktyczna ochrona zdrowia, a w szczególności:
  • badania lekarskie,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym ocena ryzka zawodowego
  • Model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
  • Obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego.
 6. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze
  • statystyki,
  • definicje i rodzaje wypadków,
  • postępowanie w razie wypadku,
  • choroby zawodowe i świadczenia z tym związane.
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • Jak się zachować w razie wypadku,
  • Kolejność wykonywania działań w miejscu wypadku.
 8. Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności